തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്19ന് എതിരായ ജാഗ്രത വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടും രോഗവ്യാപനത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകുന്നില്ല.

7 months

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ മനോരമ ന്യൂസ് മേക്കര്‍ 2020 ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

7 months
Subscribe to kk shylaja teacher