ദുബൈ: കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളില്‍ പോര്‍ക്ക് ജെലാറ്റിന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദ

6 months
Subscribe to Gulf